Prawo zamówień publicznych dla zamawiających

0
658

J.G. Training ma przyjemność zaprosić Państwa na dwudniowe szkolenie „Prawo zamówień publicznych dla zamawiających ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozliczania projektów finansowanych ze środków UE oraz ostatnich nowelizacji przepisów”, które odbędzie się 30-31.01.14 w Warszawie.

Szkolenie dedykowane jest głównie dla pracowników instytucji zamawiających, którzy chcą zdobyć niezwykle przydatną wiedzę na temat przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez Uczestników wiedzy na temat praktycznych aspektów procedury udzielania zamówień publicznych, dobrych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów przez Zamawiających. Ponadto Uczestnicy dowiedzą się, jak właściwie przygotować dokumentację, przeprowadzić postępowanie i zawrzeć umowę z Wykonawcą, jak kontrolować udzielone zamówienia oraz poznają aktualne orzecznictwo KIO i zapoznają się najnowszymi zmianami w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Na spotkaniu Uczestnikom zostanie przedstawionych łącznie 25 tematów dotyczących zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione m. in. praktyczne znaczenia nowych definicji i najważniejszych pojęć w ustawie, dialog techniczny i zakres dopuszczalnego doradztwa i dokumentowania czynności, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz nowe zasady potwierdzania braku podstaw do wykluczenia przez grupy kapitałowe. Każdy dzień szkolenia zakończony będzie panelem dyskusyjnym, gdzie Uczestnicy będą mogli zadać pytania wyspecjalizowanym trenerom.

Polecamy publikacje poruszające tematykę zamówień publicznych.

Firma J.G.Training prowadzi działalność szkoleniową od stycznia 2004 roku. Specjalizuje się w tematyce związanej z prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, prawem zamówień publicznych, prawem celnym, logistyką i transportem, windykacją należności, zawieraniem umów w obrocie gospodarczym.