Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

0
1215
Naturalne leki ziołowe Labofarm

PSYCHOTERIAPA GDAŃSK

Celem psychoterapii jest długotrwała zmiana, polegająca na uzdrowieniu psychiki. W kontakcie psychoterapeutą chodzi o coś więcej niż tylko zlikwidowanie nieprzyjemnych objawów. Zmiana, o której piszemy, to lepsza zdolność rozumienia siebie i innych, swoboda w podejmowaniu życiowych decyzji, radość z sukcesów i umiejętność konstruktywnego przeżywania winy i smutku.

Pomagamy w następujących przypadkach:

 • objawy nerwicowe: stany lękowe, bezsenność, natręctwa, kompulsje, poczucie izolacji, napięcia i bezradności
 • depresja
 • zaburzenia łaknienia: anoreksja, bulimia, otyłość
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • trudności w kontaktach z innymi
 • brak więzi, poczucie izolacji i osamotnienia
 • brak długotrwałych związków
 • konfliktowe, niesatysfakcjonujące związki emocjonalne
 • kryzysy życiowe
 • trudności związane z podjęciem roli człowieka dorosłego,
 • kryzys wieku średniego
 • przejście na emeryturę
 • rozwód
 • rozstanie
 • utrata bliskiej osoby
 • utrata pracy

mgr Bogumiła Kwidzyńska

Psychoterapeutka, trenerka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświad-czenie w zakresie prowadzenia mediacji w biznesie, treningów interpersonalnych, do-radztwie zawodowym i psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psycho-terapii Psychodynamicznej. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, zgodnie z wymo-gami Polskiego Towarzystwa Psycholo-gicznego. Kompetencje zawodowe doskonali szkoląc się m. in. w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

dr Beata Bykowska

Psychoterapeutka, trenerka, mediatorka,  absolwentka  Uniwersytetu Gdańskiego,  doktor  nauk humanistycznych. Posiada  wieloletnie doświadczenie w pracy badawczej   i dydaktycznej. Jest autorką wielu publikacji   naukowych. Prowadzi psychoterapię osób   dorosłych i młodzieży oraz warsztaty psy-choedukacyjne. Swoje kompetencje zawodowe  doskonali uczestnicząc m.in. w szkoleniach  organizowanych przez Krakowskie  Centrum   Psychodynamiczne. Zgodnie z wymaganiami  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego   pracuje pod stałą superwizją.

Polecamy:

Ziołowa apteka internetowa
Zioła lecznicze Apteka ziołowa Naturalnie Zdrowi