Studia zaoczne w Trójmieście

0
802

Zważywszy na to, jak bardzo dzisiaj jesteśmy zabiegani, nie może nikogo dziwić, że coraz częściej wybieramy studia zaoczne zamiast dziennych. Nie kolidują one z pracą, a wykształcenie na nich zdobyte nie różni się wcale jakością od tego, które posiadają studiujący według tradycyjnego modelu. Na trójmiejskich uczelniach można przebierać w przeróżnych kierunkach studiów zaocznych. Często jest to po prostu odzwierciedlenie programu studiów stacjonarnych, tylko w innej formie, ale są też kierunki stworzone specjalnie z myślą o trybie niestacjonarnym.

Nie każdy może sobie pozwolić, aby cały czas i energię poświęcać na studiowanie. Jest przecież jeszcze praca. Ale te dwie rzeczy nie tak trudno pogodzić. Można przecież część zarobionych pieniędzy w dowolnym momencie życia przeznaczyć na uzupełnienie wykształcenia. I z myślą o osobach mających właśnie takie aspiracje powstały studia zaoczne, inaczej nazywane niestacjonarnymi. Są one płatne, ale odbywają się w terminach, które nie kolidują z pracą na pełen etat – zazwyczaj w weekendy, czasem także w piątki. W związku z tym są też bardziej skondensowane od studiów dziennych, tę samą ilość materiału trzeba bowiem opanować w krótszym czasie i bierze się udział w mniejszej ilości zajęć. To sprawia, że pewną część zagadnień trzeba opanować indywidualnie. Studia niestacjonarne przeznaczone są zatem dla tych, którzy wiedzą, czego chcą. Poza tym jeśli poświęca się własne pieniądze na zdobycie wykształcenia, najczęściej robi się to w jakimś konkretnym celu, tzn. dla podniesienia kwalifikacji zawodowych. Rzadko zdarza się, że ktoś jest w stanie płacić za studiowanie tylko dla przyjemności. Stąd też najwięcej chętnych jest na te kierunki, po których szanse rozwoju kariery są największe. W tym względzie różnice między studiami dziennymi a zaocznymi nie są wielkie. Ponadto w systemie niestacjonarnym można uczęszczać zarówno na studia licencjackie, jak i na uzupełniające studia magisterskie. Daje to możliwość zdobycia kompletnego wykształcenia, zupełnie tak samo jak w przypadku studiów stacjonarnych. Ten tryb studiowania funkcjonuje zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych, a przecież Gdańsk, Gdynia i Sopot mogą pochwalić się wieloma tego typu placówkami. Możemy zatem wybrać studia na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie duże obłożenie ma np. zaoczna administracja, dziennikarstwo czy filologia angielska, ale równie dobrze uczyć się na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Tu do wyboru mamy: finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, administrację, zarządzanie, logistykę oraz projektowanie aktywności społecznej na studiach licencjackich, a także bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie i administrację na studiach magisterskich uzupełniających. Nie można też zapomnieć o takich uczelniach jak Politechnika Gdańska, gdzie niezmiennie powodzeniem cieszy się geodezja z kartografią oraz budownictwo czy Akademia Morska w Gdyni ze swoimi sztandarowymi kierunkami – nawigacją i towaroznawstwem. Z prywatnych uczelni oprócz WSAiB można wspomnieć jeszcze o Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej czy Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jako o uczelniach wyraźnie profilowanych. Kontynuacją kształcenia mogą być zawsze studia podyplomowe.

Za studia zaoczne w Trójmieście na ogół można płacić w ratach, albo za cały semestr, albo za każdy miesiąc. To także dobra alternatywa dla tych, którym nie udało się dostać na studia stacjonarne, a nie chcą rezygnować z wyższego wykształcenia. Albowiem na dzisiejszym, niełatwym rynku pracy, każdy dodatkowy atut może mieć spore znaczenie i pomóc w znalezieniu dobrze płatnego zajęcia. Jest to zatem po prostu inwestycja w siebie.

WSAiB

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
tel. 58 660 74 00
fax 58 621 12 70
www.wsaib.pl
e-mail: info@wsaib.pl