Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2013

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Grudzień 28th, 2013 Brak komentarzy

„Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją” to jeszcze jedno specjalistyczne szkolenie prowadzone przez J.G. Training, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 30-31.01.2014.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż niniejszy program został zarejestrowany przez Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej i umieszczony w wykazie programów kształcenia mających na celu doskonalenie zawodowe.

Szkolenie skierowane jest głównie do wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych, realizujących różne inwestycje budowlane oraz zarządców nieruchomości.

Głównym celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy Uczestników z zakresu przepisów mających zastosowanie do umów o roboty budowlane oraz omówienie kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Na tym dwudniowym szkoleniu Uczestnicy poznają kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane najczęściej pojawiające się w praktyce, a także sformułowania korzystne dla inwestora, wykonawcy, czy podwykonawców wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony. Dodatkowo poznają najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę. Ponadto szkolenie gwarantuje zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane.

Odwiedź profil JGT na facebooku i bądź na bieżąco z ofertą szkoleniową.

Kategorie:SZKOLENIA Tagi:

Gospodarcze procedury celne

Grudzień 18th, 2013 Brak komentarzy

W dniu 23 stycznia w Warszawie odbędzie się szkolenie organizowane przez J.G. Training zatytułowane „Gospodarcze procedury celne”.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do firm uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą, zwłaszcza w sferze przetwórczej lub produkcyjnej oraz pracowników działu księgowości, logistyki oraz specjaliści z zakresu handlu zagranicznego.

Celem szkolenia jest przybliżenie oraz uporządkowanie Uczestnikom wiedzy z zakresu wymiany towarowej z zagranicą w obszarze specyficznych czynności wchodzących w zakres procedur gospodarczych.
Szkolenie ma na celu

  • rozszerzenie świadomości w dziedzinie obowiązków celno-podatkowych,
  • rozwiniecie umiejętności samodzielnego występowania o wydanie zezwolenia na korzystanie z procedur gospodarczej oraz
  • poznanie prerogatyw jakie daje wykorzystanie gospodarczych procedur celnych.

Dodatkowo Uczestnicy zostaną przygotowani do optymalizacji swojego przedsiębiorstwa, a także adaptacji nowych rozwiązań w dziedzinie handlu zagranicznego.

Szkolenie podzielone jest na 7 głównych tematów:

  1. Wprowadzenie,
  2. Gospodarcza procedura celna – uszlachetnianie bierne,
  3. Gospodarcza procedura celna – odprawa czasowa,
  4. Gospodarcza procedura celna – przetwarzanie pod kontrolą celną,
  5. Gospodarcza procedura celna – uszlachetnianie czynne,
  6. Gospodarcza procedura celna – skład celny oraz
  7. Podsumowanie.

Szkolenie prowadzone jest w sposób interaktywny i niezwykle przyjazny Uczestnikom. W oparciu o liczne przykłady, trener będzie odpowiadał na pytania, wyjaśniał wątpliwości oraz omawiał sytuacje z praktyki Uczestników.

Więcej informacji związanych z tematyką szkolenia znajduje się na blogu J.G. Training

Kategorie:SZKOLENIA Tagi:

Prawo zamówień publicznych dla zamawiających

Grudzień 6th, 2013 Brak komentarzy

J.G. Training ma przyjemność zaprosić Państwa na dwudniowe szkolenie „Prawo zamówień publicznych dla zamawiających ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozliczania projektów finansowanych ze środków UE oraz ostatnich nowelizacji przepisów”, które odbędzie się 30-31.01.14 w Warszawie.

Szkolenie dedykowane jest głównie dla pracowników instytucji zamawiających, którzy chcą zdobyć niezwykle przydatną wiedzę na temat przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez Uczestników wiedzy na temat praktycznych aspektów procedury udzielania zamówień publicznych, dobrych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów przez Zamawiających. Ponadto Uczestnicy dowiedzą się, jak właściwie przygotować dokumentację, przeprowadzić postępowanie i zawrzeć umowę z Wykonawcą, jak kontrolować udzielone zamówienia oraz poznają aktualne orzecznictwo KIO i zapoznają się najnowszymi zmianami w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Na spotkaniu Uczestnikom zostanie przedstawionych łącznie 25 tematów dotyczących zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione m. in. praktyczne znaczenia nowych definicji i najważniejszych pojęć w ustawie, dialog techniczny i zakres dopuszczalnego doradztwa i dokumentowania czynności, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz nowe zasady potwierdzania braku podstaw do wykluczenia przez grupy kapitałowe. Każdy dzień szkolenia zakończony będzie panelem dyskusyjnym, gdzie Uczestnicy będą mogli zadać pytania wyspecjalizowanym trenerom.

Polecamy publikacje poruszające tematykę zamówień publicznych.

Firma J.G.Training prowadzi działalność szkoleniową od stycznia 2004 roku. Specjalizuje się w tematyce związanej z prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, prawem zamówień publicznych, prawem celnym, logistyką i transportem, windykacją należności, zawieraniem umów w obrocie gospodarczym.

Kategorie:SZKOLENIA Tagi: